Sunday, February 14, 2010

Latihan i'rab kalimah

أعرب ما يأتي

يتحدّث الحكم مع زميله في الملعب

يتحدث : فعل مضارع / مرفوع / بالضمة الظاهرة
الحكم : فاعل / مرفوع / بالضمة
الملعب : اسم مجرور / بالكسرة

perhatikan contoh jawapan di atas .

perkataan ( يتحدث ) dihukumkan dengan marfu' kerana ia tidak didahului dengan mana-mana huruf yang membolehkan hukum baris akhirnya berubah. Seperti huruf nasab, atau huruf jar atau huruf jazam

perkataan ( الحكم ) pula dihukumkan sebagai marfu' kerna ia duduk ditempat yang dipanggil fael atau pelaku bagi perbuatan sebelumnya iaitu bercakap dan tanda bacaannya adalah berbaris depan atau dhommah

manakala perkataan ( الملعب ) hukumnya majrur sebab kata nama ini datang selepas huruf jar . tanda majrur adalah berbaris bawah atau kasrah .


Ulasan

Jawapan lengkap yang meliputi posisi, hukum dan tanda atau alamat memberikan 2 markah penuh kepada calon dalam spm kelak.No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails