Friday, August 6, 2010

KELEMAHAN JAWAPAN CALON BAT

Assalamualaikum semua khususnya kepada para calon SPM. Dalam kesempatan ini ingin ustaz kongsikan pengalaman dalam mengajar dan memeriksa kertas jawapan anak didik selama ini. Dapat dirumuskan secara ringkas sepeti berikut ;

1. Calon tidak dapat menjawab dengan tepat mengikut kehendak soalan. Kebanyakan mereka tidak dapat menguasai kata tugas bagi setiap item yang dikemukakan.
2. Calon tidak dapat menjawab dengan baik dan sempurna. Sebahagian mereka tidak memahami teks yang diberi.
3. Calon tidak mampu membuat karangan dan kurang perbendaharaan kata untuk mengulas sesuatu isu.
4. Sebahagian calon tidak mahir dalam imlak.
5. Sebahagian calon hanya menyalin soalan.


CARA ATASI

1. Mengumpul soalan-soalan, berbincang mengenai kata tugas soalan dan memahami kehendak setiap kata tugas bagi item yang dikemukakan. Latih tubi soalan-soalan mengikut topic

2. Melakukan ulangkaji berkumpulan bagi memahami petikan-petikan pendek dan membaca bahan-bahan bacaan lain selain buku teks.

3. Membiasakan diri menggunakan ungkapan-ungkapan yang baik terutama dalam penulisan. Memperkaya dan memperkasa kosa kata. Ini dapat dilakukan dengan sistematik melalui penggunaan buku catatan khas yang memuatkan setiap perkataan baru yang ditemui.

4. Membiasakan menulis perkataan-perkataan dan ayat-ayat dengan ejaan yang betul.

Membiasakan diri menjawab soalan-soalan dan meyakinkan diri sendiri


hingga ketemu lagi


No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails