Monday, August 16, 2010

Menjawab Isi penting BAT

MENGELUAR ISI PENTING

ب) Bahagian Mengeluarkan Isi Penting

1. Bagi pelajar yang baik penguasaan bahasa Arabnya, ia boleh membina ayat sendiri.

2. Bagi mendapatkan sekurangnya 8 markah, pelajar hendaklah menyalin dari awal sesuatu ayat dan meletak nombor turutan seperti contoh dibawah.

Cuba perhati dan lihat contoh jawapan berikut ;Calon 1 mendapat markah keseluruhan 9 markah kerana hanya menjawab 3 dari 4 isi penting yang dikehendaki . Manakala calon 2 pula mendapat 8 markah sahaja walaupun berjaya mengeluarkan 4 isi penting dari petikan yang diberi .

Antara cara lain adalah menggantikan sesuatu perkataan dengan kalimah seerti dengannya agar
ia dikira tidak meyalin ayat dari petikan.

Selamat menjawab untuk semua calon BAT tahun ini.No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails