Saturday, October 30, 2010

soalan qawaid فعل مبني للمجهول

Sila lihat dan amati soalan berikut. Arahan soalan berbunyi ;
Ubah perkataan yang bergaris dibawahnya kepada feel mabni lilmajhul ( فعل مبني للمجهول ) beserta baris .

Lihat perubahan baris pada kalimah yang bergaris di atas.


Soalan 28: Ahmad telah membantu bapanya . jawapan dibantu


soalan 29 ; Ali membeli songkok . jawapan dibeli


soalan 30 ; Adik lelaki telah meminta duit daripada saya jawapan dimintahuraian lanjut akan menyusul kemudian. selamat mengulangkaji

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails