Friday, June 5, 2009

Gerak Gempur BAT2 bina jumlah mufidah 1

Alhamdulillah kita masih dapat meneruskan siri perbincangan dan diskusi ini. Kali ini ustaz akan memaparkan siri latihan gerak gempur BAT2 bahagian bina jumlah mufidah. Calon hanya perlu menjawab dalam ruangan Ulasan ;
1a 2b 3c dan seterusnya. Selamat menjawab

عصر العولمة = era globlalisasi
دولة = negara
حقوق = hak-hak
زرنا =kami telah melawat
استخدام = penggunaan
تزكية النفس = penyucian jiwa



LinkWithin

Related Posts with Thumbnails